O NAS

Halina Szydełko

 

Jeremi Kalkowski

 

Ks. Jakub Nagi

 

Jerzy Sołtys

Grafiki użyte do materiałów promujących wydarzenie pochodzą z zasobów Internetu.