Wszystkie wpisy, których autorem jest admin358

Beata Szydło

Beata Szydło
Wiceprezes Rady Ministrów

Beata Szydło jest absolwentem w Katedrze Etnografii  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 – 1995 była doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W 1997 ukończyła studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie – zarządzanie samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej.

Czytaj dalej Beata Szydło

Ewa Leniart

Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki

Radna Województwa Podkarpackiego V kadencji, Wojewoda Podkarpacki od 8 grudnia 2015 r.

Absolwentka Szkoły Podstawowej w Dylągówce oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra prawa. W czasie studiów uczestniczyła w społecznym udzielaniu porad prawnych w ramach Studenckiego Biura Porad Prawnych.

Czytaj dalej Ewa Leniart

ks. Paweł Bortkiewicz

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr

Ksiądz Paweł Witold Bortkiewicz członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (TChr.), profesor nauk teologicznych specjalizujący się w zakresie teologii moralnej. W latach 2002-2008 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2002 – dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003), członek Rady Programowej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie, Od stycznia 1996 do grudnia 2001 redaktor naczelny miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”.

Czytaj dalej ks. Paweł Bortkiewicz

Kazimierz Ożóg

 

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Profesor nauk humanistycznych, obecnie pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat zdobył w 1982 roku, natomiast habilitację w 1991 roku. Jako rozprawę habilitacyjną zgłosił publikację Leksykon metatekstowy.

W latach 1976–1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1990–1994 na Université Charles-de-Gaulle Lille 3 pod kierunkiem prof. Daniela Beauvois.

Czytaj dalej Kazimierz Ożóg

Krzysztof Ożóg

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

Historyk-mediewista pracownik i wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku zdobył tytuł profesora doktora habilitowanego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 roku zajmuje stanowisko dyrektora Archiwum UJ. Zainteresowania badawcze profesora Ożoga to środowiska intelektualne w Polsce i Europie średniowiecznej i ich związki ze światem władzy i polityki, dziejopisarstwo, monarchia Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, a także historia Kościoła, dzieje średniowiecznego duchowieństwa oraz dzieje duchowości.

Czytaj dalej Krzysztof Ożóg

Krzysztof Szwagrzyk

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/struktura/zastepcy-prezesa/36510,Dr-hab-Krzysztof-Szwagrzyk.html

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej samej uczelni w 1996 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, specjalność – historia najnowsza. W 2007 roku habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Od lipca 2016 roku jest zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

Czytaj dalej Krzysztof Szwagrzyk