Krzysztof Ożóg

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

Historyk-mediewista pracownik i wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku zdobył tytuł profesora doktora habilitowanego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 roku zajmuje stanowisko dyrektora Archiwum UJ. Zainteresowania badawcze profesora Ożoga to środowiska intelektualne w Polsce i Europie średniowiecznej i ich związki ze światem władzy i polityki, dziejopisarstwo, monarchia Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, a także historia Kościoła, dzieje średniowiecznego duchowieństwa oraz dzieje duchowości.

Podczas swoich wykładów z determinacją broni osiągnięć i dorobku epoki średniowiecza. Przez wiele lat był uczestnikiem prac badawczych nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza. Profesor jest członkiem Składu Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Od 1995 roku współredaguje prestiżowe czasopismo naukowe o charakterze międzynarodowym, „Questiones Medii Aevi Novae”, poświęcone średniowieczu. W jego dorobku naukowym znajduje się  300 publikacji, w tym książki. Są to między innymi: „Kultura umysłowa w Krakowie w XIV w.”, „Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382”, „Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły” czy „The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe In the Middle Ages”. Był współorganizatorem pierwszych trzech Kongresów Mediewistów Polskich, w Toruniu w 2002 roku, w Lublinie w 2005 roku oraz w Łodzi w 2008 roku, oraz kilku konferencji naukowych. Ponadto występował jako uczestnik w licznych ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach naukowych.

Teksty profesora Ożoga znalazły się w następujących albumach wydawnictwa Biały Kruk: „Korona i Krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów”, „Chwała Grunwaldu”, „Krzyż polski. Przybytek Pański (t.1)”, „Wielka Księga Patriotów Polskich”, „Polskość jest przywilejem”, „966. Chrzest Polski”. Ostatnia pozycja została uznana przez „Magazyn Literacki Książki” Książka Roku 2015,  została również nagrodzona Feniksem Specjalnym 2016.

 

 

Żródło: bialykruk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *